Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR VE TANIMLAR

ŞİRKET
Ünvanı: www.iscidonanim.com (Gülem İş Güvenliği Ekipmanları Tic. Ltd. Şti.)
Adres: Döşeme mh 60075 sk Panora Plaza K:5 D:33 Seyhan / Adana
E-Posta: info@iscidonanim.com
Telefon: 0850 303 00 24
Mersis No: 0416058783000001
Tic. Sic. No: 63857
Kep: gulemisguvenligi@hs01.kep.tr

ÜYE
İş bu sözleşme kapsamında ÜYE www.iscidonanim.com internet sitesine kayıt olan kişidir. Kayıt olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

SİTE
İş bu sözleşme kapsamında www.iscidonanim.com internet sitesidir.

MADDE 2- KONU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE'nin SİTE üzerinden alacağı ürün veya hizmetler kapsamında, internet sitesi kullanma ve üyelik koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3- ÜYELİK

 1. Üyelik, SİTE'de yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanması ve bu sözleşmenin aktedilmesiyle kazanılır.
 2. ÜYE, 4.1. madde kapsamında üyeliği kazanmak için en az 18 (onsekiz) yaşında veya daha büyük olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. ÜYE'nin en az 13 (onüç) yaşında olması ve aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 (onsekiz) yaşının altında olması halinde, SİTE'yi sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda ÜYE, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin işbu sözleşmeyi incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan etmektedir.
 3. ÜYE, kullanıcı işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı ŞİRKET tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Paylaşılan bu bilgiler ÜYE tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. ÜYE'nin SİTE'yi kullanmaya devam etmesi için bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.
 4. ŞİRKET, resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak ÜYE'nin bilgilerini ilgili resmi makamlar ile paylaşabilir.
 5. ÜYE'nin, kullanıcı işlemlerini tamamlarken bir rumuz (nickname) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.
 6. ÜYE, SİTE üyeliğinden diledikleri zaman çıkabilirler. Üyelikten çıkış tarihine kadar sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLERİ

 1. ÜYE, SİTE'ye kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya ÜYE bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen ÜYE tarafından güncellenmemesi nedeniyle ŞİRKET'in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 2. ÜYE'nin SİTE'yi kullanması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve SİTE'ye erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.
 3. ÜYE, üyeliğinizi başka birine devredemez.
 4. ÜYE, SİTE'yi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ÜYE'ye ait olacaktır.
 5. ÜYE, SİTE'yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi SİTE'nin veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde bulunamaz.
 6. SİTE'de ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca duruma göre ÜYE sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin ŞİRKET ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. ŞİRKET'in, ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. ŞİRKET, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın ÜYE bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
 8. SİTE'nin ÜYE tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan ŞİRKET sorumlu değildir.
 9. ŞİRKET'in kontrolünde bulunmayan, ŞİRKET tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden ŞİRKET sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde SİTE'de yer alan veya SİTE üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de ŞİRKET sorumlu değildir.
 10. ÜYE, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. ÜYE bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ŞİRKET'in onayı olmadan devredemez. ŞİRKET sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
 11. ÜYE'nin işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen ÜYE'ye aittir. ÜYE, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ŞİRKET'i ari tutacaktır. Ayrıca söz konusu ihlaller nedeniyle ŞİRKET'in ÜYE'den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 12. ŞİRKET'in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın ÜYE'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
 13. SİTE'deki genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları ŞİRKET'e aittir veya ŞİRKET tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar ÜYE tarafından ŞİRKET'in yazılı izni olmaksızın hiç bir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. SİTE içeriğinin ŞİRKET tarafından sağlanacak koşullar dahilinde ÜYE tarafından kullanılması, erişilebilir olması ÜYE'ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
 14. SİTE'nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için ÜYE'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, SİTE'ye üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 15. ÜYE'ye sağlanan herhangi bir hizmeti, ayrıcalığı veya ürünleri değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman SİTE üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 16. ŞİRKET, işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde ÜYE için hüküm ifade edecektir.
 17. Hizmetten faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan ÜYE sorumludur. SİTE'den faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ÜYE'nin sorumluluğundadır. ŞİRKET, hiçbir surette SİTE'nin belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını, materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmemektedir. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE'ye erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı ÜYE'nin yaşayacağı sorunlardan ŞİRKET sorumluluk üstlenmez.
 18. İşbu sözleşme kapsamında ŞİRKET için yazılan sorumsuzluk kayıtları ŞİRKET çalışanları ve ortaklarına da şamildir.
 19. ŞİRKET'in önceden onayı olmaksızın, ÜYE'nin SİTE üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.
 20. ŞİRKET, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, zaman zaman kampanyalar düzenleyebilir ve bu kampanyaları çeşitli kanallardan duyurabilir. ÜYE, söz konusu kampanyalardan yararlanırken ŞİRKET tarafından duyurulan ilgili kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır. Şirket, dilediği zaman kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sona erdirme hakkını saklı tutar.
 21. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. ÜYE ve ŞİRKET işbu sözleşmeyi diledikleri zaman feshedebilir.
 2. Fesih tarihine kadar sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan veya işbu sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde Adana Mahkemeleri ve Adana İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7- SON HÜKÜMLER

 1. ÜYE, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarınını ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
 2. TARAFLAR sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
 3. ÜYE, özleşme kapsamında yer alana işemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
 4. TARAFLAR, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
 5. İşbu sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
 6. İşbu sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu Hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun 21. maddesinde öngürülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.
 7. TARAFLAR işbu sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, ŞİRKET'e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.