Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR VE TANIMLAR

SATICI
Ünvanı: www.iscidonanim.com (Gülem İş Güvenliği Ekipmanları Tic. Ltd. Şti.)
Adres: Döşeme mh 60075 sk Panora Plaza K:5 D:33 Seyhan / Adana
E-Posta: info@iscidonanim.com
Telefon: 0850 303 00 24
Mersis No: 0416058783000001
Tic. Sic. No: 63857
Kep: gulemisguvenligi@hs01.kep.tr

ALICI
İş bu sözleşme kapsamında ALICI www.iscidonanim.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI'nın üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.iscidonanim.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, SATICI'nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (www.iscidonanim.com sitesinde) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün Nitelikleri, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki (FATURA edilen ürün) bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI www.iscidonanim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden yukarıda belirtilen ürün bedellerini ödemekle yükümlüdür.
 3. ALICI ve fatura bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda işbu sözleşme kapsamında verilen tüm bilgilerden ALICI sorumludur.
 4. ALICI işbu sözleşme kapsamında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI'ya ulaşılamaması durumunda SATICI'nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI'ya aittir.
 5. Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.
 6. Sözleşme konusu ürün/ürünler, tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadıkça, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu sözleşmede belirtilen teslimat tarihine/sözleşmenin ifa tarihine kadar ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 (on) gün daha uzatılabilir.
 7. Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.
 8. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI'nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI'nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 9. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 10. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI'ya aittir.
 11. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 12. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 13. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI'ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ALICI tarafından satın alma işlemi sırasında elektronik ortamda bilgileri verilen banka/kredi kartına iade eder.
 14. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI 'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 15. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 16. İnternet sitesinden 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI'nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI'nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI'ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
 17. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.
 18. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerde ayıp olması halinde, ürünler yetkili servislerin kontrolüne gönderilebilecektir.
 19. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderlerden SATICI sorumlu tutulamaz.
 20. Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.
 21. Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICI'ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. SATICI'nın yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve SATICI'nın Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dâhilinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde ALICI şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu kabul etmektedir. SATICI'nın bankaya tek seferde iade talimatı vermesi durumunda dahi, kredi kartlarına iadeyi her ay karta bir taksit iadesi şeklinde Banka tarafından aktarılabilmektedir. ALICI işbu maddeyi okumuş ve kabul etmiş olduğunu taahhüt eder.
 22. İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI iletişim kanallarına (faks, e-posta, telefon) bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması, ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, niteliği itibariyle tek kullanımlık ürünler, sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan, SATICI tarafından tekrar satışa arz edilemeyen ürünlerin iadesi kabul edilmediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 6. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (ayakkabı, ayakkabı tabanı, her türlü solunum maskesi ve maske filtresi, ciltle temas eden koruyucu tulumlar, tek kullanımlık eldiven ve tek kullanımlık tulumlar, kulak tıkaçları, diğer tek kullanımlık ürünler) teslimine ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşme edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle ürünün teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi veya üretimi duran ürün) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
SATICI'nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin; engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar yasal süre içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 9- SON HÜKÜMLER

 1. ALICI sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarınını ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
 2. TARAFLAR, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
 3. ALICI, sözleşme kapsamında yer alana işemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
 4. TARAFLAR, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
 5. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
 6. İşbu sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu Hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu'nun 21. maddesinde öngürülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.